Вайнахи

 

 

Вайнахи – самоназвание на чеченци и ингуши, които от незапомнени времена живеят в югоизточната част на Северен Кавказ – на северните склонове на Кавказкия хребет и южната част на Терско-Кумската равнина (на десния бряг на река Терек и на изток до река Аксай).

През 1979 г. – 756 х чеченци и 186 х. ингуши са живеели в пределите на СССР. Езиците на които говорят тези два народа са близки – принадлежат към вайнахската група на кавказките езици. Сродни са културата и фолклора им.

 

В митологията на вайнахите езическият бог Села – е повелител на гръма и мълнията. Дъщеря му – дъгата – се нарича Села ад (лък на Села). Друга негова дъщеря е Села Сата. Тя понесла слама за брачната си постеля с бога на небето Хал. От разсипаната слама, се образувал Млечния път. 

Елта е бог на лова и урожая. Той управлява дивите зверове.

Тушоли е божество на плодородието.

Етер е повелител на царството на мъртвите. Неделята царува над времето.

Още от древността във вярванията на вайнахите се смесват езически, християнски и мюсюлмански мотиви, които се преплитат и във фолклора.

VAINAHI_chech_ing_kost 

Във вайнахските приказки най-често героят – “кант[1] е син на вдовица, бедняк или най-малкият брат, когото смятат за глупав, товарят го с най-тежката работа, дрипав, спящ в пепелта край огнището. Но той винаги побеждава:

Укротява огнедишащи коне.

С мълниеносен удар на сабята си разсича сармак (дракон).

Успява да победи морските вампали (великани), забивайки ги в земята, тъй, че само ушите им да останат да стърчат отвън.

Винаги разчита само на своите сили. Никога пръв не започва битка, но нападнат ли го – винаги побеждава. Държи на думата си. Добър и отзивчив, той винаги е готов да помогне.

Турпал – означава “герой”, “богатир”- в руските приказки, “юнак” – в българските

Конят-турпал е не само бърз, издръжлив и силен, но и мъдър. Юнакът побеждава благодарение на неговата вярност и съветите му. А трите огнедишащи коня с различен цвят винаги му помагат.

Вълшебният кон гулинг – с три или четири крака – се намира и укротява трудно, той не стъпва по земята, а лети като сокол. И най-страшните магии не могат да му попречат.

 

Кои са враговете?

Вампал – великан. Вампалите обикновено са огромни, силни и глупави. Занимават със сенокос, отглеждат стадата си. С ум и хитрост младежът-турпал успява да победи дори и седемглавите вампали, макар че в някои вайнахски приказки той загива, докато изпълнява дълга си.

Гам или гамсельт – вещица, зла магьосница

Гарбаш – вещица, зла магьосница, Баба Яга. Най-старото значение на тая дума било – поробена жена, робиня, но по-късно във вайнахските приказки образът придобил чертите, уменията и ролята на ешап. Като ешапите и гарбашите можели да се превръщат на птици и животни. Те помагали на лошите герои в приказките и били много опасен противник за юнака.

Ешап – зло същество, човекоподобно чудовище – човекоядец или човекоядка, с огромни глиги – стърчащи зъби като на глиган. В тях точи ножовете си. Ешапите са лакоми и глупави, но имат вълшебни умения – могат да се превръщат на птици и животни.

В нартския епос ешап е безполово същество, което пази границата между света на живите и мъртвите. Някои учени свързват този образ с древната дума “вишап”- дракон, летящ змей, с грузинския “гвел-вешанами”, с арменския “вишап” и абхазкия “агулшап”.

Но най опасният враг бил:

Сармак – змей, дракон, често – многоглав. Завардил изворите или реките, дава на хората да си налеят вода само ако принесат жертва. Най-често – девойка. Героят го пронизва с меча си, който остава забит в земята и никой не може да го изтегли. Юнакът изважда меча съвсем лесно – само като го докосне. Сармакът прилича  на адыгския “бляго” и арменския “вишап”.

Циклоп, енджал, дажал, черен хожа – чудовища с огромни размери. Тези образи са близки до кабардинските иныжи и осетинските уаиги. От стъпките им – земята се тресе, главите им – в небесата се опират, очите им са по-големи от сито, а зъбите са като сърпове.

Нарт-орстхойци – глупави великани, приличащи на циклопи – с по едно око. Въпреки огромните си размери и сила, героят винаги ги побеждава. Приказките за тях се разказват най-често в Източва Чечня и Дагестан – там, където затихва и изчезва епичната традиция – нартският епос.

Бийдолг-Бяре – (ездач, висок колкото лакът)

Пхагал-Бяре – (зайчи ездач)

Дребни, но много лакоми зли магьосници, с огромна сила. Само с хитрост юнакът успява да ги победи.

Помощници на юнака са мравката и котката – най-древните образи-тотеми[2] във фолклора на вайнахите и на планинците от Северен Кавказ.

Несарт и Чора са чеченските, а Цаген е ингушкият побратим на нашия Хитър Петър.

 

Из поредицата “Сказки и мифы народов востока”

СКАЗКИ и легенды ингушей и чеченцев. – Москва : Главная редакция восточны литературы, 1983, – 384 с.

Превод от руски език – М. Дюлгерова.

 

Към индекса за бърз достъп до ингушките прикозки.

Към индекса за бърз достъп до чеченските приказки.

Към индекса за бърз достъп до “Приказки от други народи”.


[1]Кант – буквално “син”, юноша, смелчага, юнак, храбрец

[2]Тотем – животно-покровител и помощник. Древните народи вярвали, че то винаги ги закриля. Затова му принасяли дарове, възпявали го в песните, танците и в народните приказки.