Речник – ингушки

 

Непознати думи от ингушките приказки

Аба – наметка, платнен халат

Аллаху-акбар – слова от молитва

Ассалам-алейкум – приветствие, което означава “мир за вас”, отговор:

Алейкум салам – “Мир и за вас”

Вампал – великан

Гам – вещица, зла магьосница

Гамсеьт – жена-вещица

Гарбаш – робиня, вещица, зла магьосница като Баба Яга

Гулинг – приказен кон

Дада – баща, дядо

Дажал – зло същество с огромни размери

Джин – зъл дух

Енджал – чудовище с огромни размери

Зурна – (чечено-ингуш. – зурма) – духов музикален инструмент

Кадия – духовно лице, съдия при мюсюлманите

Кант – син, юноша, смелчага, юнак, храбрец

Карак – опияняваща напитка, водка, ракия

Кунацка – стая за гости

Намаз – (чечено-ингуш. – ламаз) – мюсюлманска молива – извършва се пет пъти дневно, в точно определено време.

Нана (нани) ласкаво обръщение – майка, баба

Падчах – цар, владетел на източните народи

Пандар – хармоника, балалайка

Пхегата – място, където се срещат и разговарят мъжете в селото; чеч. – пхохапе, ингуш – пхъегьа; ос – нихас; даг. – годекан; кабард – хаса.

Талс – чанта – премята се през рамо

Тамада – старши, ръководител, главен

Той – пир, угощение

Тума – 10 рубли, жълтица

Турпал – герой, юнак

Турпал-кон – богатирски кон, кон за юнаци и смелчаци

Урду – калым, откуп, сума пари, скъпоценности и стада, които се плащат на родителите и близките на невестата

Хаким – началник

Хежа – нещо подобно на вещица, зла магьосница

Чондарг – ингушски музикален инструмент, подобен на цигулка.

Шахар – населено място, град

 

 Към индекса за бърз достъп до ингушките приказки.

 Към индекса за бърз достъп до чеченските приказки.

 Към индекса за бърз достъп до “Приказки от други народи“.