Вещици

veshtica

ВЕЩИЦИ

Приказка за лентяя, вълшебната книга и скрития град – В – каренска приказка от Бирма (Мянма, Мианмар) –  1, 2.

Кунбалайн (Повелителят на стоте слона) – В – приказка на народа “мон” от Бирма, (Мянма, Мианмар) – 1, 2.

Вещица-лисица дебне на кръстопът, дето се пресичат седем пътя. Виж трети и четвърти епизод от азербайджанската приказка:

“Тайната на дружбата” – В, Х (хитрецът Кечал Мамед помага на героя) – азербайджанска приказка – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Вещица-чародейка – майка на Елена Прекрасна

Еленко, Елена Прекрасна и Бабаханджоми – грузинска – В – във втората част на приказката майката чародейка омагьосва принца – дума да не воже да издума пред красавицата. – 1, 2, 3, 4, 5.

Гам – вещица, зла магьосница – вайнахски (ингуши и чеченци)

Гамсельг – жена-вещица – от вайнахските приказки (ингуши и чеченци)

Храбрият Пахтат – В – ингушка приказка –  1, 2, 3, 4, 5.

Гарбаш – робиня, вещица, зла магьосница като Баба Яга – от вайнахските приказки (ингуши и чеченци). Най-старото значение на тая дума било – поробена жена, робиня, но по-късно образът придобил чертите, уменията и ролята на ешап. Като ешарпите и гарбашите можели да се превръщат на птици и животни. Те помагали на лошите герои в приказките и били много опасен противник за юнака.

Човекоядка – вещицата Карт Енем

Хитрият Байбурак – У – кумыкска приказка – 1, 2.

Зли и завистливи сестри и алчна старица, която помага на владетеля, за да получи сестрата, отстранявайки брата. Мотив: “ще му родя син с бисерни зъби и щерка със златни къдрици”

Езензулхар – В – аварска приказка – 1, 2.

Хежа – нещо подобно на вещица, зла магьосница – от вайнахските приказки (ингуши и чеченци)

 

Добри вещици

Чейдау – В – каренска приказка от Бирма (Мянма, Мианмар) – знахарката  Пхидукха (мотив “Златка – златното момиче”)

Курджимуко Лаурсен – В – адыгска приказка – 1, 2. (Вещица, добронамерена към героя, своеобразна роля на дарител, след като изпълнява желанието ѝ да убие нейните врагове – иныжи и злия магьосник Педя човек.)

Вълшебният пръстен – В, Х, Ж (Кечал) – азербайджанска приказка – 1, 2, 3, 4.

Синът на бедната вдовица – В (Овчарче) – адыгска приказка

 

Към индекс “Врагове“.

 

Към Упътването, за бърз достъп до други тематични индекси.

 

Образът на вещицата е от: http://static.bnr.bg/gallery/8b/8b8cb4cf9fd7c45a39216fa2b80bcc2d.jpg