Category Archives: адыгски

Адыгски приказки – индекс


С буква “У” са отбелязани приказките за ум и хитрост,

с “ж”- за животни, с “в” – за вълшебства, за ездачи и смелчаци.

        

Приказки на адыгските народи

 

Един от друг по-малки – В, У

Как измамили хаджи – У 

Как синът изпълнил заветите на баща си – У  

Курджимуко Лаурсен – 1 – В

Курджимуко Лаурсен – 2 – В

Синът на бедната вдовица – В

Синът на слепия Ногай – 1 – В 

Синът на слепия Ногай – 2 – В

Синът на слепия Ногай – 3 – В

    


Абазински

 

Кон, вол и магаре  – Ж  

Синът на Дадамыж – 1 – В

Синът на Дадамыж – 2 – В

Тримата братя – 1 – У

Тримата братя – 2 – У

Фатимат и хана – 1 – У 

Фатимат и хана – 2 – У

 

 

Адыгейски

 

Петел и квачка – Ж  

Старият козел и вълкът  – Ж                  

 

 

Балкарско-карачаевски

 

Как беднякът делил кокошка – У

Кокайчик – У     

Конярят Чора – У, В

Намыс – У, В         

Темир-Болат – В         

Фатима – В

 

Кабардински

 

Карабатыр – 1 – В 

Карабатыр – 2 – В

Комар и дъб – Ж

Куйцук и Шайтан – У

Лястовичка – Ж   

Селянинът и мравката – Ж     

Непознати думи от адыгските приказки

 

За страната и народа

 

Адыги

Още за(Адыгея, Кабардино-Балкарската република, карачаевци – алани, фолклорни костюми и танци, убыхи)

Абазини

Богове

Лезгинка

Природа (Кавказ, Приелбрусье, Суфруджу, Домбай, Чегемски и Алибекски водопад)

Планината (Кавказ, Елбрус)

Медени водопади – легенди и снимки