Медени

МЕДЕНИТЕ ВОДОПАДИ

 

Медени водопади - 1

Медени водопади – 1

 

За каскадата от 33 водопада в Кавказ разказват, че много преди да бъде основан град Сочи, в долината Шахе се намирали аулите на адыгите-шапсуги. Техните предания са част от съкровищницата на кавказкия епос.

 

Живеели мирно и задружно шапсугите – обработвали нивите и градините, пасели стадата, отглеждали децата си. Земята щедро ги дарявала за тежкия им труд. Но веднъж в долината се появил зъл великан. Срещнел ли хора – избивал ги. Тъпчел нивите, изкоренявал овошките. Много злини причинил.

 

Чудели се хората, как да се избавят от страшната беда. Мъдрите старци пратили вест: Да се съберат всички смелчаци от аулите. Теглили жребий Синът на ковача трябвало пръв да се пребори с Великана. Името му – Гуч означавало Железен. Той бил дребен, но пъргав силен и смел. Всички казвали, че е най-добрият ловец в долината. Но пък великанът бил огромен…

 

Замислил се момъкът: “Как да го победи?” Присънил се на Гуч покойният му дядо – прочут джигит и рекъл:

 

    – Постави няколко бъчви с мед там, дето най-често се появява великанът. Изчакай – нека да започне да лапа. Щом пчелите го нападнат, нападай и ти!

 

Сутринта Гуч изпълнил всичко, както дядо му заръчал. Великанът намерил бъчвите с мед, напъхал ръката си вътре, започнал да гребе мед и да лапа. Не забелязал, как над него надвиснал огромен рояк пчели. Започнали те да го жилят, подгонили го. Тичал великанът, а където стъпел, скалите потъвали – появили се след него огромни каменни следи. Успял да измине великанът 33 крачки, преди Гуч да стовари върху главата му бойния си меч. Рухнал великанът на върха на планината. Разцепили се скалите, рукнала от там бистра вода, затичал се ручеят към река Шахе, прескачайки следите на сразения великан…

 

Така се появили Медените водопади.

Медени водопади - 2

Медени водопади – 2

 

 

Според друга легенда, сред скалите, там, където сега струят Медените водопади, живеели диви пчели. Напролет всичко разцъфтявало. Дивите пчели толкова много мед успявали да съберат, че част от него изтичала и водата ставала сладка. По това време много сватби се празнували и младоженците се уединявали там – за медения си месец.

И днес по склоновете растат много медоносни треви. Водата скача от 18 метра – това е най-големият Меден водопад на река Аликоновка в Карачаево-Черкесия – недалеч от град Кисловодск.

 

Превод от руски език – М. Дюлгерова.

Източник: http://clubs.ya.ru/russia/posts.xml?tag=1071243 -за Медените водопади

Към индекса за бърз достъп до адыгските приказки.