Нат

 

Нат

 

Нат, ж.р. натамѝ – в бирманските вярвания това е дух-покровител на: домашното огнище, селото, природни сили, явления и обекти. След смъртта си, човек може да се превърне в нат. По високо ниво – 37 ната, техният предводител е Върховният нат Таджамин, който е нат от “шестте небеса” – като боговете от индуистко-будисткия пантеон. Живее в планината Меру.

Добрият Пхаталун и злият Пхатакайн – В – каренска приказка от Бирма (Мянма, Мианмар) – 1, 2, 3.

Микейтари – В – каренска приказка от Бирма (Мянма, Мианмар) – 1, 2, 3.

Таунтакая с вълшебния лък – В – каренска приказка от Бирма (Мянма, Мианмар) – 1, 2.

Чараякунта – В – каренска приказка от Бирма (Мянма, Мианмар) – 1, 2, 3.

За лошия ученик учителят е отговорен – У – приказка на народа “мон” от Бирма, (Мянма, Мианмар)

Кунхади – В – приказка на народа “мон” от Бирма (Мянма, Мианмар) – 1, 2, 3, 4.

Нат-пазител и нат-рушител – В – приказка на народа “мон” от Бирма, (Мянма, Мианмар)

 

Кукловод

Историята на кукловода Мауи Схоу) – бирманска приказка от (Мянма, Мианмар)

Добрият Пхаталун и злият Пхатакайн – В – каренска приказка от Мянма – 1, 2, 3.

Майдоун – В – каренска приказка от Бирма (Мянма, Мианмар) – 1, 2, 3.

Историята на Схумо – В, У – приказка на народа “палаун” от Бирма (Мянма, Мианмар) – 1, 2.

 

Натамѝ подобно на феите в западноевропейския фолклор помагат на героя.

Бисерче и жабабирманска приказка от (Мянма, Мианмар)

Беднякът – крал – В – приказка на народа качин от Бирма (Мянма, Мианмар)

 

Подобни на натами герои са седемте сестри-кѐйнари от:

Приказка за Кунхади – В – приказка на народа “мон” от Бирма (Мянма, Мианмар) – 1, 2, 3, 4.

 

Към Упътването, за да изберете индекс за друга тематична група с приказки.