Юнак-девойче

 

Езензулхар – В – аварска приказка– 1, 2.

Мъст – (Девойката и нартите) – аварска приказка

Дъщерята на стария Олекшин – алтайска приказка – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Анаит – В – арменска приказка – 1, 2, 3, 4, 5.

Изборът на девойката – В – ингушка приказка

Морската девойка – В – лезгинска приказка – 1, 2.

 

Към Упътването, за бърз достъп до други индекси.