Дъщерята на стария Олекшин – 7

 

 

 

Алтайска приказка – седма част


Завърнала се девойката в родния край. Когато наближили юртата на Тайбон-хан, пъстрият кон я предупредил:

   – Не сядай на почетното място, колкото и да те молят зайсаните, колкото и да настоява владетелят!

Влязла девойката в юртата на Тайбон-хан. Оставила двата бокала-джиракы и шубата от бял рис.
– Ето това, което искахте!

Хванал я за ръката Тайбон-хан, обградили я деветте зайсани, повели я към почетното място, покрито с бели кожи.

   – Не ми прилича, тук да седя. Това почетно място е за владетеля и неговите съветници. – рекла девойката, завъртяла се и ловко метнала хана върху кожите, като повлякла и жена му и деветте зайсани.

Провалили се те в дълбоката яма, която били изкопали, набучили се на острите колове, които приготвили, за да погубят храбрата дъщеря на стария Олекшин.
Не напразно народът казва: “Който копае яма другиму, сам пада в нея!”

Завърнала се девойката у дома. Заживели трите сестри задружно – за гордост и радост на старите си родители.

А славата на най-малката дъщеря на стария Олекшин се носела през девет земи в десета. Стигна и до нас, нали?

Ако ви се иска да прочетете или чуете още алтайски приказки, изберете си от азбучния указател – индекса за бърз достъп.

 

 

Източник:
СКАЗКИ народов СССР. – Минск : Юнатцва, 1984, – 352 с. (стр. 216-232, приказката е преразказана от М. Булатов)
(Библиотека Отечественной и зарубежной класики)

Превод от руски език и литературна обработка – М. Дюлгерова.

 

Към индекса “Приказки от други народи”.