Category Archives: еврейски

Еврейски

 

Индекс за бърз достъп до анекдоти и приказки на евреите ашкенази

Ашкенази

Еврейска музика

Еврейски анекдоти за Хершел Острополер

№ 131 – Хершел и кръчмарката

№ 132 – Излъжи, без да мислиш!

 

Еврейски анекдоти за Шмерл Снитковер:

№ 149 – Те и така са си хубави

№ 150 – Цената на главата

 

Еврейски анекдоти за Мотьке Хабад

№ 161 – Не му харесва това

№ 165 – Помощник

 

Еврейски анекдоти за Лейбеле Готсвиндер

№ 168 – Не бива да си придирчив!

 

Еврейски анекдоти за Шайке

№ 180 – Шайке благославя

 

Еврейски анекдоти за Колев Лец

№ 186 – Той също иска да живее

 

Еврейски анекдоти за Фроим Грайдигер

№ 192 – И двамата грешат

 

Еврейски анекдоти за Бинька Дибек

№ 194 – Бинька и варениките

№ 196 – Шкаф не му трябва

№ 199 – Как Бинька благословил богаташката

 

Еврейски анекдоти за Шлойме Людмирер

№ 208 – Заслужава си цената

№ 209 – Дълг и маса

 

№ 223 – Ще се върне

 

Еврейски анекдоти за Бене

№ 251 – Водата е най-добра

№ 317 – Кой е по-хитър?

 

Приказки за ум и хитрост:

   90 – Кралските загадки

№ 143 – Пророк Илья – адвокат

Святите обувки – за Хершел Острополер

№ 206 – Скъпи гости

№ 225 – Тъстът – скъперник

№ 123 – Хершел в ролята на ребе 

 

Приказки за вълшебства:

             Бебеле (Бобчо)

№ 53 – Бели дрехи

№ 12 – Береле – женихът-мечок

№ 8 –   Приказка за царя и умния слуга

№ 10 – Приказка за Далес

№ 11 – Чувалчето на Машиах

№ 52 – Шрейтеле – пекар

 

Към индекса за бърз достъп до “Приказки от други народи“.