Бели дрехи

 

Бели дрехи

Еврейска приказка

 

Шрейтеле всяка нощ примъквал по два чувала брашно в пекарната на един евреин. Отначало той не знаел за това и се чудел, защо брашното му се увеличава. Но една сутрин се събудил рано и видял, как шрейтеле се измъква от пекарната с дрипави бели дрешки и шапчица на главата. Дожаляло му за доброто духче и накарал жена си да му ушие нова червена дрешка. Оставили я в пекарната, но шрейтеле повече не се появил. Зачудил се стопанинът “Какво ли се е случило?”

 

Веднъж се заслушал в приказките, които една старица разказвала на внуците си – едва тогава разбрал, че шрейтеле не обичат червени дрехи. Приготвила жената бели дрешки и бяла шапчица. Оставили ги в пекарната. На сутринта те били изчезнали, а край пещта имало не два, а четири нови чувала с брашно!

 

От този ден насетне пекарят започнал да забогатява. Упорито се трудел той, но и шрейтеле много му помагали. Не оставял той гладни децата на бедняците – за тях винаги имало кравайче или хàла – обредното плетено хлебче, което евреите поставят на съботната трапеза.

 

Превод от руски език и литературна обработка – М. Дюлгерова.

 

Към следващата еврейска приказка “Береле – женихът-мечок”.

 

Към индекса за бърз достъп до еврейските приказки.