Далес

 

Приказка за Далес

Еврейска приказка

 

Живял някога беден евреин с шест деца. Веднъж се наложило да се премести в друга квартира. Събрал цялата си покъщнина в колата, а отгоре качил децата. Тръгнали. Сетил се по пътя, че забравил нещо. Върнал се, а като погледнал към колата – що да види. Вместо шест, седем деца! И то седмото дете хилаво, облечено в дрипи и босо.

– Кой си ти? Аз своите деца едва изхранвам. Как ще те изхраня и теб?!

– Аз съм Далес – нуждата. Ще се нанеса заедно с теб в новата квартира.

– Защо не отидеш при богаташа отсреща? Защо висиш на шията ми? Аз и без това съм бедняк.

– С радост бих отишъл при богаташа, но си нямам обувки. Срамувам се бос да вляза в богатия дом. Страхувам се, че ще ме прогонят…

“Готов съм на всичко, само да се избавя от Далес!” – мислел си бащата. Продал лампата, купил обувки – само и само да се махне неканения гостенин.

– Ето ти обувките. Обувай ги и се махай! Тичай при богаташа.

– Малки са ми.

– Боже, какво да правя?! От лампата се лиших, но от Далес не успях да се избавя.

Взел мярка от краката на Далес. Смъкнал от колата единствената възглавница. Продал я. Купил нови обувки за Далес, но и те се оказали малки. “Непременно трябва да се отърва от него! Няма да го влача цял живот подире си.” Продал бащата и единственото одеяло. Купил най-големия размер обувки.

– Обувай ги и се махай!

– Малки са ми. – сърдито рекъл Далес и се настанил още по-удобно. С лакти сръгал децата на бедняка, а те уплашено се свили в колата.

Не знаел бедният евреин, че колкото повече разпродава имуществото си, за да се избави от нуждата – толкова повече тя расте и се раздува. На Далес никои обувки не са му по мярка. Евреинът тъй и не успял да се избави от нуждата до самата си смърт.

 

Отдавна вече беднякът не е между живите, а Далес още е жив. Невъзможно е да се избавиш от него. Все още ходи бос, стеснява се – не смее да влиза в богатите домове, както преди – все бедните хора тормози.

 

Превод от руски език и литературна обработка – М. Дюлгерова.

 

Към следващата еврейска приказка “Чувалчето на Машиах”.

 

Към индекса за бърз достъп до еврейските приказки.