Митологични

 

Приказно-митологични герои

 

Абхазки

Царят на животните Ажвейпшаа

Пастирът абхазка приказка

 

Еврейски

Шрейтеле – добър домашен дух

Бели дрехиеврейска приказка

Шрейтеле – пекар – еврейска приказка

 

Грузински

Вешап – древен митологичен образ – божество, срещу което юнаците се борели. В Грузия, Армения и Северен Кавказ са открити паметници, вероятно създадени преди пет хиляди години, които носят следи от борбата срещу хуритското божество Вишиашап или Вишашап. От тук произлиза името на грузино-арменския – “вишап” или “вешап”.

Дъщерята на ловеца – В – грузинска приказка – 1, 2, 3, 4.

 

Цар Вятър

Еленко, Елена Прекрасна и Бабаханджоми – В – грузинска приказка – 1, 2, 3, 4.

Принцът и синът на Тушин – В – грузинска приказка – 1, 2, 3.

В третата част на приказката синът на Тушин спасява пилетата на Пашкунджи от вешап. В грузинските приказки Пашкунджи (или както тук я нарича разказвачът – Паскунджий) е фантастично същество – полу-звяр, полу-птица, с тяло на лъв и крила на орел.

 

Каджети

Синът на ловеца и Белият елен – В – грузинска приказка – 1, 2, 3.

 

Смъртта

Цената на хляба – У – осетинска приказка

Щастието на младите – радост и утеха за старите  – В – татска приказка – 1, 2.

 

Към Упътването, за бърз достъп до други тематични индекси.