Гвелвешапи

 

Гвелешапи или гвелвешапи – грузинско фантастично същество, обикновено враждебно към хората. (гвели – змия, вешапи – предполага се, че това е дума с хуритски произход – древни божества – вешапи, с образ на риба)

Еленко, Елена Прекрасна и Бабаханджоми – В – грузинска приказка – 1, 2, 3, 4, 5.

Ирмиса – В – грузинска приказка – 1, 2, 3.

Принцът и синът на Тушин – В – грузинска приказка. – 1, 2, 3.

Чонгури – В – грузинска приказка

 

Към индекса – “Врагове“.