07_13_Оцеляване

 

Никак не беше лесно, но Оли успя да убеди Сушата и Вихрушката също да помогнат.

– Битките са си битки… – сухо отбеляза Сушата.

– Съперничеството си е съперничество… – измърмори Вихрушката и косо погледна сестра си.

– Но когато е застрашен животът в Долината и Планината… – въздъхна Жегата.

Дъхът ѝ едва не подпали крилете на Опи. Скакалецът успя пъргаво да се скрие зад Студа, който хладно го изгледа и отсече:

– Въпрос на оцеляване!

– Трябва да спрем заразата! – Вековната Мура размаха клони – На работа!

Жегата обгори местата, където бяха намерени болни птици. Вихрушката смете пепелта в най-дълбоката пропаст.

Сушата се изви в подножието на Планината. Не пускаше пиле да прехвръкне, мравка да премине.

Животните събраха болните птици. Отнесоха ги при Хàлата. Студът ласкаво ги обгърна. Приспа ги дълбоко. Бдеше над тях, докато всички търсеха лек.

Оги заведе Калин Орела в ледения дворец на хримтурсите[1]. Оги-екипът се надяваше, че заразата няма да стигне до там.

Скàлата, мама Йоли и Вековната Мура се заловиха да отсяват нужната информация.

Спомни си, кое от оръжията на мисълта можеш да използваш, за да им помогнеш. Сети ли се? Тогава иди на № 07_14.

Мислиш, че решението на проблема е в ръцете на учените?

Тръгвай заедно с Офи и Оли към лабораториите. Дано успееш да научиш нещо на № 07_17.

Но кой ли ще допусне маймунка и малка круша в строго охранявана лаборатория?!…

Най-важно е, действа ли отварата на Хàлата, успешна ли е имунизацията? Провери на № 07_15.

Може някъде да са успели – да са намерили лекарство… Проучи и тази възможност. Заедно с Опи скачай на № 07_16.

– Джаф! Нужно е детективско разследване!

Кученцето умолително поглежда мадмоазел Фу. Тя се превръща на лупа.

Тръгваш заедно с тях? На добър час! И късмет на № 07_19!

На Гарванчето не му даваше мира това, което каза Скалàта[2]. Питаше се: “Как брътвежите за бръчки и разкрасяване, биха могли да ни разкрият тайната на птичия грип?” Потърси отговора на № 07_20.

 

– Ох! Нужна ни е информация!

Съгласен си със Стария Вълшебник? Кацай заедно с него на № 07_21.


[1] Забрави, кои са те? Припомни си – виж епизод № 04_39 от “Оги и кълбовидните мълнии”.

[2] Епизод № 07_10.