07_14_Подреди

 

Скàлата преравяше новините. Мама Йоли преценяваше, коя информация е полезна. Ом обмисляше и подреждаше фактите. Ето така:

ФАКТОРИ

І. Заразяване

1. Засега са се разболели само птици. Най-голяма смъртност има в птицефермите и големите земеделски стопанства. По-малко са засегнати домашните птици, които са отглеждани в затворени помещения и добре оградени частни дворове.

Най-малко са пострадали горските обитатели. В планините има само единични случаи.

2. Първите сигнали за заболели от птичи грип са от преди едно денонощие.

3. Намерени са заболели само в район до 10 километра от Долината.

4. Няма данни за заразяване на други животни и хора.

5. Не е обсъждана възможността, някой да разпространява заразата, без да знае това.

6. Още не се знае, защо точно птиците са пострадали.

7. Засега не е открит друг общ фактор за всички заболели.

8. Няма информация за това, какво са правили по времето, когато вероятно са били заразени.

ІІ. Заболяване

Не се знае още: 1. От какво? 2. От кого? 3. Защо е причинено заболяването?

4. Болните са яли обичайната за вида им храна, от различни производители и доставчици (за птицефермите и личните стопанства). Дивите птици са си намирали сами храна в района, където гнездят.

5. Вода са пили от различни водоизточници. Хората са ги проверили. В тях няма зараза.

6. Няма данни да са вдишвали нещо необичайно.

7. Не е известно да са били подложени на въздействието на нещо вредно.

8. Болестта протича така: Час след заразяването температурата на болните рязко се повишава. Губят съзнание. Сърцето не издържа. Смърт.

ІІІ. Лечение

На въпроси 1-6 и 8 засега няма отговор.

Хората, които изучават болестта и се опитват да лекуват заболелите птици, са предпазливи. Отказват да дават информация, докато не са сигурни, че лечението е резултатно.

7. Установено е, че най-опасният период на болестта започва един час след заразяването и продължава около десет часа.

Издържат ли треската, болните имат шанс да оцелеят.

Видя, как Ом и Йоли подредиха факторите, известни на Оги-екипа.

Докато четеш следващите епизоди – използвай вълшебното сито – отсявай фактите! Върху отделен лист нанасяй всеки новооткрит фактор. От това зависи, дали Оги-екипът ще успее да спаси птиците.

Старият Вълшебник разгледа написаното и се възмути:

– Диви птици! Хората ни наричат така, но трябва ли и вие да ни обиждате?!

– “Диви птици” е научен термин. – избоботи Скàлата.

– Думата “волни” е по-подходяща. – примирително се обади мама Йоли.

Появяването на Картàла предотврати спора.

– Орлицата отказва да изпие отварата. Ох, ще можеш ли да я убедиш?… – Картàлът бе съкрушен.

– Надявам се…

 Старият Гарван тежко размаха криле. Опита се да не изостава много от орела. Скоро стигнаха до гнездото. Кацай и ти заедно с тях на № 07_15.