07_20_Спор

 

– Време е да използваме вълшебния инфоглед. – реши Ох.

Извика Питанка. Надяваше се заедно да разберат, как Ламята е променила Ген, как е успяла да го използва. Та нали той е бил създаден, за да помага, а не да вреди… Планът на стария вълшебник срещна неочакван отпор. Ото бе загрижен за безопасността на змийчето.

– Ще ти е нужна много по-голяма вълшебна сила. – напомни му Пороят. – Най-добре е да отидем в ледения дворец на хримту̀рсите. Там са Ави и Оги. Обединената сила на пламъка и водата ще ви защити, докато научите това, което трябва.

– Прав си. Да вървим!

Иди с тях на № 07_22.