07_21_Вест

 

Растенията си предават важна информация, чрез химически вещества, разнасяни от вятъра. Колко интересно, нали? Ароматен телефон. Може да го наречем “ароматофон”.

Какво ли е узнала Вековната Мура? Задъхан Ози стигна до поляната, тъкмо когато Ом започна да разказва:

– Научих, че Свраката е говорила с треперещ от страх червей.

– ХоГ! – извикаха в един глас Ози и Охи.

– Да. – продължи Ом. – Разправял ѝ, че ще печели много повече, ако самата тя използва дезодоранта пред бъдещите клиентки. Голяма била “силата на рекламата чрез личен пример”. Така казал и я пръснал със спрея.

– И след по-малко от час я открихме в пропастта… — въздъхна Скалàта.

Разбулихте част от загадката.

 

Запиши този факт в дневника на приключението. Продължи на № 07_23.