07_23_Пресей!

 

Време е да използваш вълшебното сито. Пресей фактите от прочетените епизоди. Подреди ги. Едва тогава Оги-екипът ще може да намери вярното решение. С твоя помощ, разбира се.

Запиши в дневника на приключението факторите, от които зависи животът на болните птици. Свери отговорите си на № 07_25.

Ако факторите, осъзнати от теб, приличат на тези, които Ози и Скàлата са отбелязали, получаваш по 10 точки мисловни умения и 20 точки сила за всяко едно съвпадение.