07_02_Епидемия

 

Оги – Огненото драконче растеше не с дни, а с часове. Укрепваха крилете му, докато се състезаваше с Картàла. Заедно с Калин Орела и брат му – Зоркото око се учеше да лети – висш пилотаж!  Падаха като камък. Току до земята разперваха криле. С могъщ тласък се издигаха отново. Плъзгаха се по въздушните течения – като върху невидима пързалка. Рееха се във висините.

Зоркото око се стрелна към пропастта. Хàлата, Ламята и ХоГ не се виждаха. Казаните пустееха. Само еделвайсите цъфтяха, вкопчили корени в скалите. Като бели звезди сребрееха по непристъпните канари.

Уж всичко е спокойно… Ала лошо предчувствие свиваше сърцето на Ори. Офи споделяше притесненията на Омайничето. Докато се разхождаха с мадмоазел Фу, чувстваше, че неизвестна заплаха е надвиснала над Долината. Внимателно наблюдаваха. Не забелязаха нищо необичайно.

В селата хората се трудеха от зори до мрак. Тревожеха се за времето, за реколтата, за децата и внуците си. В градовете се водеше бойка търговия. Всеки нещо продаваше, рекламираше. Дори и Свраката! Видяха я да продава дезодорант на две кокошки. Убеждаваше ги: “Вие го заслужавате! За най-прекрасните! От най-модерната ферма! Само най-доброто!”

Мадмоазел Фу и Офи се спогледаха насмешливо и отминаха. Свраката не ги видя. Стигнаха до Черната скала[1]. Преминаха край младите гори. Зарадваха се, като видяха, колко са пораснали.

Изкачиха се до поляната, на която се събираше Оги – екипът. Старият вълшебник всеки ден ги учеше на нови и нови вълшебства. Може би и той предчувстваше, че голяма опасност ги грози. Разбираше, че с могъщата магия на Ламята сам няма да се справи. Нужна бе и най-малката подкрепа, която можеха да си осигурят. А какво по-добро решение от това – целият Оги-екип да овладее вълшебствата.

Обикновено мълчалива и спокойна, днес Скалàта сякаш бе изтъкана от нерви.

– Тихо! – избоботи тя.

Всички разговори замряха. Тишината сграбчи поляната, прихлупи гората, разпростря се чак до хоризонта. Откъм пропастта се чу стон – тих, едва доловим. Ози размаха опашка. Козината му настръхна. Понечи да се приближи до ръба на пропастта.

– Спри! – гневният глас на Скалàта стресна кученцето и то се закова на място.

– Ото! Отнеси Свраката при Хàлата! И не се връщай!

Ото се спусна стремително. Питанка, превърнала се на змийче, надникна от облачната пазва на Пороя. Потръпна, като видя озъбените канари на дъното, но преодоля страха си. Сгуши се и затвори очи. Ото внимателно повдигна стенещата Сврака и полетя към Казаните.

Всички очакваха Скалàта да им каже, защо не позволи на никого да се доближи до пропастта. Вместо да им обяснява надълго и на широко, тя се превърна на Скàла и им показа:

Как хора облечени в скафандри събират мъртви птици и ги изгарят в специални пещи. Стопаните кършат ръце. Стопанките плачат. Прехраната им – домашните птици изчезват в пламъците.

В градовете хората се движат с марлени превръзки пред носа и устата.

Плакати навсякъде: “Опасност от епидемия! Птичи грип!”

Явно, Свраката се бе разболяла…

“Горката! – мислеше си Ори – Дано Хàлата ѝ помогне… Нали е най-добрата билкарка. Няма друга като нея. През девет земи в десета е прочута.”

Ако и ти се надяваш на нейните умения, иди на № 07_06.

(Получаваш право да достъп, само ако не си вървял по утъпканите пътища, а си прочел и епизод № 06_48 от “Оги и Хàлата”. Е, не е късно и сега да прочетеш този епизод…)

– Ох-и! И защо точно при Хàлата? Та нали тя забъркваше в Казаните своите магии! Ото! Предател! Помагаше ѝ! Може тя да е заразила птиците…

 

Съгласен си с Гарванчето? Чел си епизод № 06_49 от “Оги и Хàлата”?

Не вярваш нито на Хàлата, нито на Пороя? Отлитай на № 07_03.

 

Иска ти се Ото да не е предател? Вярваш, че ще разузнае тайните на Хàлата? Че ще разбере, какво замисля Ламята? Приземи се на № 07_04.

– Джаф! Какво си въобразявате? Затворихте Хàлата при Сушата, Вихрушката, Жегата и Студа. И сега си мислите, че като я пуснете от пещерата, тя ще се втурне да ни помага? – изръмжа Ози.

 

Съгласен си с кученцето? Чел си епизод № 06_32 от“Оги и Хàлата”? Отнеси гнева си на № 07_05!

 

Ако си чел епизод № 06_52 от “Оги и Хàлата”, ако искаш първо да се пребориш със страшната магия на Ламята – иди на № 07_11.

Не те задоволява нито една от изброените възможности?

Решил си да приложиш новите тайни оръжия, преди да вземеш решение?

Размахай ги на № 07_07!


[1] Историята на Черната скала можеш да научиш от “Оги и Градушката”.