06_49_Магия за страх

 

 

– Джаф! Има нещо нередно…

– Ох-и! Какво?

– Хàлата не е чак толкова слаб противник. – кученцето замислено погледна към Казаните. – Тя май много бързаше да се върне…

Старият гарван изгледа Ози с уважение.

– Ох-и! Защо? – не разбра гарванчето.

– Докато тя нападаше гнездото на Картàла, успях да надникна в Казаните, взех малко от магическата отвара, изследвах я…

Гарванчето ядосано погледна татко си – все на най-интересното място спираше.

– Ох-! И?

– Опитва се да забърка магия за страх… и то не само за орлите.

– Джаф! Значи нападението над гнездото е само за отвличане на вниманието?

– Да, Ози.

– Ох-и! И ще ни нападне заедно с Ламята?!

– Не знам, сине. Дано Пороят успее да научи…

 

Иди на № 06_26.