07_05_Пуснахме ги

 

Отворихте пещерата. Вихрушката бясно се развъртя около вас. Сушата обжари лицата ви. Студът скова дъха ви. Жегата ви сграбчи в огнена хватка. Хàлата изфуча и гневно се спусна над Казаните. Трескаво занарежда корени, листа и цветове от незнайни треви.

– Глупаци! – мърмореше си тя, докато бъркаше отварите си. – Не можете да разпознаете истинските си врагове. Без малко да затрият всичко живо…

Вихрушката, Сушата, Жегата и Студът изфучаха нанякъде.

– Ох-и! И ние ги пуснахме! Всичките! Май направихме голяма грешка…

 

Ако и ти мислиш така, иди да се вайкаш заедно с гарванчето на № 07_09.

Ако смяташ да използваш тайното оръжие, атакувай на № 07_07.