07_09_Убеди ги

 

– Да се вайкам ли? Никога! – казваш и скачаш от клона.

Приел си образа на Оли. Не се учудвам на оптимизма[1] ти. Малката круша е прочута с това, че никога не се отчайва и бързо намира решение. Знаеш – трябва да се пресече пътя на заразата! Убеждаваш Жегата, да обгори местата дето е минала Свраката. Благодариш ѝ. А тя дори ти помага да сметете пепелта в най-дълбоката пропаст.

Браво! Умееш да превръщаш враговете в приятели… Успя да убедиш и Студа да помогне. Той ласкаво обгърна болната Сврака. Приспа я дълбоко. Бдя над нея, докато Хàлата правеше лек за страшната болест.

Напразно всички търсеха Зоркото око. Картàлът и Орлицата много се тревожеха. Заръчаха на Оги поне Калин да отведе на сигурно място – да го опази от заразата, докато открият лекарство против птичия грип. Орлето не искаше да тръгне без брат си. Наложи се Оги и Ави да го обгърнат с невидим щит от огън и вода. Старият гарван изрече заклинанието за преместване и мигом тримата се озоваха в Ледения дворец на хримтурсите[2]. Оги-екипът се надяваше, че ще бъде открито лекарство против птичия грип, преди заразата да стигне до Йотунхейм[3].

Ох прерови вълшебните си книги. Скàлата – кристалната си памет. Никъде нямаше нито дума за такова бедствие. Всички мислеха съсредоточено.

Помисли и ти! Каква информация е нужна? Използвай вълшебното сито и магическия калейдоскоп! Запиши отговорите си в дневника на приключението. Свери ги на № 07_12.


[1] Виж в речника значението на думите “оптимизъм” и “оптимист”.

[2] Кои са те? Къде се намира Леденият дворец? Припомни си “Оги и кълбовидните мълнии”. Надникни и в “Оги и Сушата”.

[3] Йотунхейм се нарича страната на Хримту̀рсите.