07_30_Речник

 

 

Азбучен указател, Бележки под линия, Библиография, Инструменти за мислене – ИМ, Индекс, Препратка, Справочен апарат на книгата – виж “Оги и Ламята”.

 

Ампула – заострено, островърхо стъкълце, пълно с лекарство за инжекции. 

Ароматни масла – добиват се обикновено от растения и се използват в козметиката и медицината. България е прочута с прекрасното розово масло.

Болшинство – ако повечето деца искат да отидат на кино, а само няколко – на театър, казваме, че болшинството от тях са избрали да гледат филм.

Витамини – вещества, които помагат на организма да усвоява по-добре приетата храна и да се преборва с причинителите на болестите.

Ген, генетика – Генетиката изучава носителите на наследствеността – гените. Те определят външния вид,  възможностите и насоките за развитие на всяко живо същество на земята. Как изглеждат гените под микроскоп? Потърси образи в Интернет.

Дезинфектирам – обеззаразявам

Дистрибутор – единственият търговец, който има право да получава направо от производителя продуктите на дадена фирма и да ги препродава на други търговци.

Дихателни пътища – нос, трахея – отвежда въздуха от носа до белите дробове, където кръвта се обогатява с кислород, за да го разнесе до всички органи и клетки на организма.

Експеримент – Учените проверяват своите теории, като провеждат опити – експериментират. Експериментът показва, дали правилно са обяснили дадено природно явление, дали са предвидили резултатите от въздействието върху природата или от взаимодействието на два или повече фактора.

Епидемия – широко разпространение на някоя заразна болест

Епруветка – продълговата стъклена тръбичка, с дъно, което може да се нагрява. Използват я в лабораториите.

Имунизация – При имунизация се вкарват омаломощените причинители на болестта. След леко преболедуване, организмът си изгражда защита – имунизира се – това означава, че е готов сам да се пребори със заразата.

Информацията е това, което възприемаш – виждаш, чуваш, усещаш, това, което осмисляш и разбираш. Тя ти помага да вземаш верни решения, да действаш, да постъпваш правилно.

Лицемер – човек, който се представя за добър и искрен, а ти мисли злото.

Магнит – парче желязо, което привлича други железни предмети.

Магнитно поле – възниква между положително и отрицателно натоварени частици, полюси, предмети, планети. Ако искаш да научиш повече, прочети книжките или надникни в сайтовете, препоръчани в библиографията (епизод № 34) от “Оги и Ген”.

Микрὸб – съвсем малко живо същество, от растителен или животински произход. Невидимо с просто око. Ако не се мием преди да ядем – ни разболява.

Научен тѐрмин – За да се разбират по-добре, когато спорят, учените си служат с думи и изрази, чието значение е точно определено. Всяка област на знанието има свои научни термини. Например: микроб – в медицината или магнитно поле – във физиката.

Оптимист, оптимизъм – Оптимист е този, който вярва в бъдещето, който търси и вижда първо хубавото. Оптимизъм е и умението да не се отчайваш, да се стремиш винаги да помогнеш, да вярваш, че от теб също зависи дали светът ще стане по-добър.

Организъм – система от органи на живо същество – животно, растение или човек. Човешкият организъм се отличава от останалите с това, че човек може да мисли, чувства и действа разумно; че умее да предвижда следствията и резултатите от дадено действие или бездействие.

Отвара – течност, отделена след варене на нещо – обикновено билки.

Реалити шоу – телевизионно предаване, което се излъчва в момента, в който се провежда.

Софрà – ниска, кръгла масичка за хранене. Долапът е шкаф, обикновено вграден в стената. Софра и долап може да се видят в старите български къщи.

Спрей – течност под налягане, която се разпръсква на мънички капчици (лекарства, дезодоранти, парфюми)

Съдържание – Списък от заглавия – части на книгата, с упътване, как най-лесно да ги намерим в текста.

Тайно оръжие – виж № 07_01, 12, 14, 16, 25

Факт – събитие или явление, с което трябва да се съобразим, преди да вземем решение.

Фактор – Сила, условие, причина, която движи развитието на някакъв процес или явление.

Фолклор – устно народно творчество: песни, приказки, легенди, гатанки и др.

Шоу – забавно представление или предаване.

Към индекса за бърз достъп до епизодите на “Оги и Ген”.