07_12_Фактори

 

І. Заразяване, пострадали

Кой? Кога? Къде се е разболял? Кой още може да се е заразил? Защо са пострадали? С кого са се срещали? Какъв общ фактор откриваме?

Какво са правили по времето, когато вероятно са се заразили?

ІІ. Заболяване

От какво? От кого? Защо е причинено? Какво са яли? Какво са пили?

Какво са вдишвали? На какви други видове въздействие са били изложени заболелите? Как протича заболяването?

ІІІ. Лечение

1. Как протича лечението? Как са лекувани? С какво? Колко време?

С какви количества? Кой ги е лекувал? Колко време след заразяването е започнало лечението? Какво е въздействието му?

От сега нататък преди да избираш, използвай тайните оръжия! Търси нова информация, нови фактори, от които зависи решението ти. Осмисляй това, което знаеш. Преценявай, кой е най-важният фактор, с който трябва да се съобразиш.

За всеки факт, свързан с 24-те фактора, изброени в този епизод, получаваш по 10 точки мисловни умения и по 20 точки сила.

Ако идваш от №07_07 и не си чел № 07_09, иди на № 07_10.

Чел си го? Тогава иди на № 07_13.