07_07_Най-важно

 

 

Ако идваш от №2, печелиш 10 точки предвидливост. Запиши ги в дневника на приключението.

Можеш да спечелиш 100 точки мисловни умения, ако посочиш най-важния фактор, за който трябва да бъде осигурена информация, преди Оги-екипът да реши, какво да предприеме.

Помисли добре! Запиши отговорите си в дневника на приключението. Свери ги на № 07_12.