06_32_Скри се

 

 

Хàлата трябва да бъде спряна, преди да е успяла да завърши магиите си… Казаните врат и кипят…

Разгневен, повелителят на планината Перун пристига на огнената си колесница. Гръмотевици. Светкавици. Всички подгонват Хàлата. Оги-екипът – също. Само Ото го няма. Май ще се окаже предател…

Няма време за мислене. Нападай! Преследвай! Аха да я настигнат… Не успяха.

Хàлата се шмугна в една теснина. Скри се в пещерата на Сушата.

Затрупахте отвора.

– Нека да видим сега, как ще се чувства Хàлата в дома на Сушата. – смееше се Оли.

– Ох-и! И Вихрушката е вътре. – хихикаше гарванчето.

– Заедно с Жегата и Студа, джаф! – радостно размаха опашка Ози.

Вековната мура Ом неодобрително изгледа развеселените малчугани. Скалàта снизходително се усмихна. Старият гарван вещàеше[1]:

– Големи беди ни очакват!

Така ли е? Ще разбереш от “Оги и Черната орда”.

Картàлът също не беше радостен. И Ори… Тревожно предчувствие свиваше сърцето ѝ, щом погледнеше към орловото гнездо… Какво ще се случи? Виж сам – прочети “Оги и Ген”.

Към индекса за бърз достъп до епизодите на “Оги и Халата”. Виж дали не си пропуснал нещо важно, което може да помогне на Оги-екипа в бъдещите битки с Ламята.


[1] Виж значението на думата в речника.