Category Archives: ТДФ

Още истории

Още истории за киселинния дъжд, съчинени от десетгодишни ученици от Русенските училища:

 

Училище по изкуствата “Веселин Стоянов”

Данаил Стефанов Ненков

Димитър Георгиев Иванов

Добромир Георгиев Дочев

Константин Евтимов Евтимов

Невена Божидарова Попова

 

ОУ“Пейо Яворов”

Даниел Асенов Йорданов

Десислав Тодоров Христов

Ивайло Петров Асенов

Камен Станчев Димов

Катина Петкова Цветкова

Левен Илиянов Войсилов

Мариана Красимирова Драгоманска

Наталия Георгиева Стоянова

Пламена Йорданова Христова

Сона Баруйр Гараледян

Юрий Стефанов Гарвалов

 

ОУ“Иван Вазов”

Елена Владиславова Кръстева

Любослав Веселинов Василев

Тошко Димитров Димитров

 

СОУ “Йордан Йовков”

Мариян Владимиров Неделчев

 

СОУ за Европейски езици

Диляна Йорданова Занева – “Градът на майсторството“, “Чудната песен”

 

Няма документални звукозаписи на тези приказки, затова ги записах без музикално оформление. Ако желаете едновременно да слушате и виждате текста, отворете първо звукозаписа и минимизирайте отворения файл. После отворете и файла с текста на приказката.

 

 

Към: ТДФ – начало, индекс – документални записи Звучаща изложба , пано, снимки .