Оги и Ламята

“Оги – Огненото драконче”

© Автор на текста: Маргарита Йорданова Дюлгерова

© Художник: Невена Колева Колева

 

01 – Оги и Ламята

 

Съдържание

Съдържание:

Епизод №

Герои

01_01

“Оги и Ламята”

01_02 до 01_36

Схема на “Оги и Ламята”

01_26

Речник

01_29

Азбучен указател

01_30

Оръжия  

01_31

Икона “Свети Георги и Ламята”

01_38

Прочете ли?

01_39

Библиография

01_40

Драги родители,

Ако искате децата Ви да преуспяват, благодарение на собствените си заложби, оставете ги да се забавляват и едновременно да се научат, как по-ефективно да използват знанията и мисловните си умения.

Ще се убедите, че книжката за Огненото драконче ще развие способностите на децата Ви:

Да възприемат по-задълбочено света.

Да обмислят решенията си, отчитайки и други гледни точки, освен своята.

Да избират най-добрите възможности.

Да планират действията си целенасочено, предвиждайки следствията и резултатите от тях.