Предговор

Развитие на мисловните умения

“Оги – Огненото драконче” развива детските мисловни умения на децата от 7 до 11 годишна възраст.

Приказни и митологични герои олицетворяват различни начини за мислене и достигане до нови творчески решения за преодоляване на проблемите, с които се сблъскват съвременните деца:

– надмогване на страха,

– осъзнаване на необходимостта самостоятелно да мислиш, да се бориш, да решаваш съдбата си, да преценяваш враговете и да печелиш приятелите си;

– жертва и саможертва,

– истина и лъжа,

– многото лица на рекламата и опасността от злоупотребяването с нея,

– търсене на своето АЗ,

– правото и риска да си различен,

– оцеляването – но на каква цена…

– властта и сляпата вяра в нейната сила и непогрешимост,

– взаимовръзката между всичко живо, между живата и неживата природа,

– опазването на природата.

Всеки от героите си служи с инструментите за мислене по свой специфичен начин, характерен за неговия екип и обозначен с един от цветовете на “шестте мислещи шапки”[1]. 

За да победи, читателят трябва да се научи да ползва и справочния апарат на книгата. Винаги е решаващо умението да прилага знанията си (от фолклора и митологията, например), за да победи или да защити тези, които обича.

Доминира екологичната тематика. Формира се способността на детето самостоятелно да мисли и да носи отговорност за решенията и постъпките си, да се пребори със страховете си.

Лайтмотив в “Оги Огненото драконче” е мисълта, че винаги би могъл да превърнеш поражението в победа, ако научиш нещо ново и ако съумееш да го използваш в нужния момент.

Една от целите на игровия подход в “Оги Огненото драконче” е децата да овладеят умението да ползват справочния апарат на книгата. Затова към всяка от готовите осем глави на повестта има: съдържание, речник, бележки под черта, препратки към откъси от фолклорната енциклопедия, азбучен показалец, библиографска справка.

Оги – Огненото драконче

 1. “Оги и Ламята”

Инструмент за мислене – ФУ – физически части, умствени части

От кристално яйце изскача любознателното Огнено драконче. Мадмоазел Фу се грижи за него. Помагат ѝ кученцето Ози и гарванчето Охи. Те успяват да надхитрят Ламята от Огнената вселена, която иска да го унищожи. Заедно с новия си приятел, героите трябва да надмогнат най-големите си страхове.

2. “Оги и Градушката”

Инструмент за мислене ПМИ – плюс, минус, интересно

Оги, Ози, Охи и старият вълшебник Ох спасяват новоизлюпените орлета. Помагат на Картала в битката му с Градушката.

Кой е изпратил Черната градушка? Каква е тайната на Черната скала?

Как горските обитатели успяват да предпазят Долината и Планината?

 

3. ” Оги и Дъг”

Инструмент за мислене РаП – разлики, прилики

Кой е Дъг? Какво е? Какъв е? Ще помогне ли на Оги-екипа в борбата срещу Ламята?

Какво се случва, ако оставиш друг да мисли и решава вместо теб?

 

4. “Оги и Кълбовидните мълнии”

Инструмент за мислене НИ-СИ – налична информация, скрита информация 

Каква е тайната на странните кълбовидни мълнии? Какво се случва с малката водна капка Ави в страната на Хримтурсите? Защо Перун, Тангра и Зевс не могат да помогнат?

Кой е странният “Професор Холц Копф от Академия “Вермикайо”, почетен рушвет-пиар в Ментърджи колидж, имиджмейкър на НетФон”?

 

5. “Оги и Сушата”

Инструмент за мислене – НЗЦ – намерения, задачи, цели

Защо Зевс помага на Ламята и ХоГ да построят диги на “Божествения бряг”?

Каква беда е сполетяла пороя Ото? Какво всъщност искат бобрите?

Ще успее ли Оги-екипът да прогони Сушата?

 

6. “Оги и Халата”

Инструмент за мислене ГТД – гледна точка на другите

Пороят Ото ще разбере ли, какви магии е забъркала Халата, за да срази вековните си врагове – Карталите? Ще оцелее ли змийчето Питанка?  Каква е неговата тайна? Ламята ще успее ли да измами Халата?

 

7. “Оги и птичия грип”

Инструмент за мислене ОФ – отчитане на всички фактори

Кой разнася птичия грип? Ще оцелее ли Зоркото око?

Кралицата на хримтурсите ще помогне ли на Калин Орела?

Кой е Ген? Каква е ролята на Ламята?

 

8. “Оги и Чудовището”

Инструмент за мислене АВИ – Алтернативи, възможности, избор

Защо Чудовището иска да унищожи Кораловия риф?

Кой е Бепо? Приятел или враг е бисерната мида Трида?

Зоркото око ще изтръгне ли от сърцето си трънчето на завистта?

Ще подкрепи ли брат си – Калин Орела?

 

9. “Оги и Вулкана”

Инструмент за мислене СИР – следствия и резултати

Защо се събужда Вулканът? Кой може да приспива Вулкани?

Как да се отървем от заплахата на Черната скала?

 

10. “Оги и Гейзера”

Инструмент за мислене – ВИП – важност и приоритети

Какво е замислил Старият гарван? Може ли да помага това, което ни застрашава?

Кое е най-важно в момента? Ще бъде ли то най-важно и утре?

 

11. “Оги и Черната орда”

Инструмент за мислене – случайна дума 

Враговете могат ли да бъдат превърнати в приятели?

12. “Вселената на Оги”

Инструмент за мислене ПО – провокираща операция

Вселената на приятелството? Съществува ли? Как да я опазим?

 

Идеи за изработване на компютърни игри, свързани с историите за Огненото драконче. Те би трябвало да доразвият умението на децата да използват представените “инструменти за мислене”[2][3].

 

 Към азбучния указател на “Оги и Ламята”.

 


1. Вижте книгата на Едуард Де Боно “Шест мислещи шапки”.

[2] Вижте книгата на Едуард Де Боно “Научете децата си да мислят творчески”.