Tag Archives: 01_OGI_L

“Оги и Ламята”_меню

“Оги – Огненото драконче”

© Автор на текста: Маргарита Йорданова Дюлгерова

© Художник: Невена Колева Колева

Въведение към “Оги-Огненото драконче”

(След публикуването на всяка част, се активират  азбучните указатели на епизодите.)

01_Оги и Ламята 

01_00Съдържание

Предговор към “Оги-Огненото драконче”

01_01_ Герои

01_02_Нещо вълшебно…

01_03_Кой иде?

01_04_Портал?

01_05_Безславно…

01_06_Къде да скриеш нещо вълшебно?

01_07_Приятел ли идва или враг?

01_08_Късметът?

01_09_Страх

01_10_Представи си, че…

01_11_Ще стане!

01_12_Явление

01_13_Атака

01_14_Глиганорибите

01_15_Летящите слонове

01_16_Змиеликите

01_17_Какво узна?

01_18_Сразено…

01_19_Тайни

01_20_Доспехи …

01_21_Сам

01_22_Зурлите

01_23_Дирите змей

01_24_Вълшебна лупа

01_25_ФУ за предмети

01_26_Схема на “Оги и Ламята”

образ – схема

01_27_Мъгла

01_28_Зеленото око

01_29_Речник

01_30_Азбучен указател

01_31_Оръжия

01_32_Портал

01_33_Заплаха

01_34_Нещото е …

01_35_Най-прекрасното

01_36_Да изстрадаш

01_37_Дневник

01_38_Икона

Свети Георги и Ламята

01_39_Прочете ли?

01_40_Библиография

Вижте илюстрациите на художничката Невена Колева към “Оги и Ламята”:

http://ogibooks.weebly.com