01_12_Явление

 

 

Ози наостря уши. Охи каца до него. Мадмоазел ФУ се втренчва в гъсталака. Лупата подскача, преобръща се, на дръжката ѝ се появява надпис: “ЯВЛЕНИЕ”.

Охи пръв застава очи в очи с неизвестното. Е, няма да е по-страшно от онова, което си представя, я! Нали все очаква най-лошото…

А и на страха очите са големи. Хм…Дали чак толкова големи – като ужасното зелено око, което се изтърколи от храстите?…

– Ох-и! Ави, внимавай!

– Ах вие, момчета! Защо криете от мен тази изумрудена бална зала?!

Ави танцува, върти се. Не забелязва, че започва да се смалява и… изчезва.

Ози, Охи и Оги дума не успяха да продумат.

Кой знае откъде долетя Свраката и се разкрещя, че ѝ откраднали изумруда.

Ави и Зеленото око ги нямаше. Плътна мъгла обгръщаше поляната. Слънцето едва прозираше през нея. Светът сякаш изчезваше или може би – появяваше се друг, различен свят:

С гора досущ като нашата, само че по-зелена;

С планина също като нашата, само че по-висока и по-сурова;

И с крепост – озъбила стени над долината.

Драги читателю, време е да са намесиш. Ти ще отблъснеш първата атака на пълчищата от странни същества – сякаш излезли от кошмарен сън на мързелив читател, задрямал над книга с митологични истории.  Но преди това си спомни: Какво е най-голямото вълшебство на мадмоазел ФУ?[1] После продължи на № 01_13.


[1] Виж № 01_11, а после № 01_35 и № 01_36.