Я-3-Етапи

ЯБЪЛКА ЗЛАТНА

Текст: Маргарита Йорданова Дюлгерова

ЕТАПИ НА ИГРАТА

“Театърът на детската фантазия” – ТДФ – има много разновидности. Богат е изборът на игрови форми за всички сфери на учебно-възпитателния процес. Нека разделим играта на пет последователни етапа, въпреки че в някои игрови варианти те се преливат или са застъпени частично.

ПЪРВИ етап: Да се заслужи правото на участие.
Във връзка с педагогическите цели да се избере разновидност на играта и да се определят правилата ѝ. Да се групират участниците, да им се поставят задачи за самоподготовка.

ВТОРИ етап : Избиране на героите
Запознаване с природната им същност, словесно рисуване – естетизиране на природните особености на избрания герой, превръщането му в приказен персонаж.

ТРЕТИ етап: Създаване на приказното действие – съчиняване приключенията на героите. Да се съгради замъка на вълшебната приказка – цялостната словесно-образна тъкан, като се има предвид жанровата специфика на творбата.

ЧЕТВЪРТИ етап: Илюстриране.
Децата изявяват способностите си в различните видове изкуства: музикално оформление, рисуване, драматизиране, пантомима.

ПЕТИ етап: оценяване на създаденото.

Да разгледаме накратко всеки от етапите.

 

Към: ТДФ – начало | Въображението… | Цели | Свобода | Участници | Карти |

Звучаща изложба | литература | пано | документални записи – индекс |