04_43_Въпроси

 

 

Ако внимателно си прочел “Оги и кълбовидните мълнии” притежаваш ценна информация. Тя може да ти донесе победа в следващите игри.

Опитай се да отговориш и на тези въпроси:

Според стария гарван-вълшебник, кое е най-силното заклинание? (Виж епизод № 04_11.)

Кое е най-важното нещо, което Ави научи в тази игра?

(Виж епизод № 04_27.)

Кое е оръжието на ХоГ и Ла Миа? (Виж епизод № 04_28.)

Какво ще се случи с онзи, който загуби корените си? (Припомни си думите на мама Йоли от епизод № 04_23.)

Забеляза ли, че всеки от екипите има свой подход към добиване на информацията? Охарактеризирай го накратко.

Запиши отговорите си в дневника на приключението. Провери отговорите си на № 04_45.

Добави ли в дневника на приключението точките информация, които си заслужил? Ако са повече от 30 – ще имаш право да ползваш вълшебния инфоглед. Припомни си неговите възможности – надникни в “Оръжия” – епизод № 01_31 от “Оги и Ламята”.