04_27_Сътворението

 

 

– Ави, какво ти стори Черната сфера?

– Нищо.

– Нищо?!

– Летяхме из тъмнината. После – над извора. Аз скочих.

– Скочи в извора, дето извира от корените на Великия Ясен Игдрасил? Извора на мъдростта?[1] – изуми се Тор.

– Аха…изпод Дървото на Живота.

– Само това ли ще кажеш – “аха”?! Та ти сега трябва да си по-мъдра от норните и от могъщите вълшебници в кралство Утгард!

– “Знам, че нищо не знам…”

– Това  и аз го знам, макар и да не съм мъдрец. – Тор захапа рижата си брада, за да укроти гнева си. Помисли си: “Все пак това мъниче успя там, дето великаните и боговете не можаха…”

– Мисля, че Черната сфера искаше да видя:

         Как огромни ледени канари падат в пламъците.

         Как огънят ги обгръща, съска, топи ги, изпарява водата.

         Как облаци се вият в небесата.

         Как парата ги втечнява.

         Как водата замръзва в огромни ледени канари.

         Как те се търкулват в огнената бездна.

– Ави! Ави! – Тор се задъха от възторг. – Ти си видяла Сътворението! Сътворението на света!

– Огънят и Водата… Винаги ще бъдем заедно. Ще се борим, ще се променяме. Ще поддържаме живота.

Ави е узнала нещо изключително важно. Запиши го в дневника на приключението. Ще ти потрябва “Оги и Вселената”.

Записвай също: кои епизоди си прочел, какво си открил, колко точки си заслужил.

 

Ако още не знаеш, какво се е случило на Оги и Дъг край езерото на младите пъстърви, иди на № 04_15.

Ако си чел този епизод, иди на № 04_24.


[1] Виж “Скандинавска митология” – епизод № 04_39_а.