04_24_Реалити-шоу

 

 

Тор и Ави стояха на стръмния бряг до езерото. Гледаха и не вярваха на очите си:

Всяка млада пъстърва бе захапала своя нетфон. Не можеха нито да ядат, нито да плуват. Вкопчени в нетфоните, втренчили поглед в екраните, те приплясваха вяло с опашки. Не чуваха и не виждаха нищо около себе си.

Високо над сипея ХоГ пълзеше и дебнеше. Сгърчи се от усилие, но успя да бутне само едно малко камъче. То се търкули. ХоГ се ухили доволно и насочи камерата. Камъчето се блъсна в няколко по-малки. Те раздвижиха още няколко. Сипеят оживя. Загърмя, затрещя каменопадът.

Скоро цели канари се сриваха в езерото. Една от тях затрупа Ави.  Друга – блъсна Тор. Той размаха верния си чук Мьолнир. Опита се да спаси малката капка. Разби скалата, отмести камъните, но не можа да намери Ави.

А ХоГ – доволен – снимаше ли, снимаше…

Върху екраните на нетфоните се виждаше, как разгневеният Тор руши канарите, как напразно търси Ави.

Младите пъстърви се забавляваха.

– Ах, какъв екшън!

– Вълнуващо реалити-шоу!

– Сега ще изскочи прекрасният мистър Дъг!

– Ще спаси красавицата!

– Американските дъгови пъстърви винаги побеждават!

ХоГ снимаше ли, снимаше… Тор го видя. Разбра, кой е предизвикал каменопада.

– Ти, жалък червей! Дори хримтурсите[1] имат повече достойнство!

В този миг от езерото изплува Дъг.  Доближи се до брега. От перката му изящно скочи Ави.

Пъстървите пощуряха от радост. Пляскаха с опашки и викаха:

– Браво!

– Чудесно изпълнение!

– Прекрасно забавление!

– С-с-само с-с-с Нетфон!

Тържествуващата Ла Миа тикна в ръката на Тор един нетфон. Той загуби ума и дума при тая наглост. Докато се съвземе, ХоГ и Ла Миа изчезнаха.

Продължи на № 04_28.


[1] Кои са хримтурсите? Виж “Скандинавска митология” – епизод № 04_39_б.