04_39_а_Скандинавска митология – 1

 

 

 

Из Скандинавската митология – първа част

На Скандинавския полуостров сега живеят шведите, финландците, норвежците. В техните митове има много общи богове и герои. “Старата и Новата Еда” – източниците, в които са запазени тези митове са намерени в Исландия. За най-любознателните читатели е тази кратка информация, подбрана от скандинавските митове.

Асгард – Първите скандинавски богове – Один, Вили и Ве – нарекли себе си “аси”, а страната си – Асгард. Построили я високо над Земята.

Бергелмир – Внук на исполина Имир – първото живо същество, според скандинавската митология. Имир бил силен и жесток. Боговете въстанали срещу него. Убили го. Кръвта му заляла света. Удавила децата му – великаните. Само един от внуците на Имир – Белгермир – успял да построи лодка и да се спаси заедно със съпругата си.

Валкирии – храбри девойки – войни. Помагат на най-смелите. Грижат се за героите, паднали в битка – отвеждат ги във Валхала.

Валхала – дворецът на Один с 540 стаи.

Ван – могъщ добър дух. Ваните живеели далеч от хората и асите. Царството им се наричало Ванхейм. Намирало се на запад от Асгард. Ваните никога, никому не причинявали зло. Много време живели в мир.

Когато от Йотунхейм дошли норните и златният век свършил, асите с все по-голяма завист гледали огромните богатства на съседите си. Завистта е лош съветник. Асите нападнали Ванхейм. Один метнал копието си и тъй извършил първото в света убийство заради злато.

Сбъднало се предсказанието на норните – заради алчността и завистта си, боговете пролели кръв, затова рано или късно щяла да бъде пролята и тяхната…

Великият ясен Игдрасил – Дървото на Живота в скандинавската митология. Клоните му се разпростират над целия свят. Корените му се намират в три страни:

Нифелхейм – царството на мрака, мъглите и ледовете, откъдето извира Хвелгермир.

Йотунхейм – страната на великаните. Там е Изворът на Мъдростта, пазен от страшния великан Мимир.

Митгард – страната на хората. Там е изворът Урд. (Виж и “Урд”.)

Великият ясен Игдрасил е опората на света. Той е пътят свързващ небето, земята и подземния свят.

Верданди – средната от норните. Името ѝ означава “настояще”. Тоест – това, което се случва днес, сега. (Виж и “норни”.)

Имир – първото живо същество – прародител на богове, великани и хора. Родил се от искрите, излитащи от царството на огъня  – Муспелхейм  и разтопения лед  в царството на мрака и вечните ледове – Нифелфейм. Възправил се исполинът – великият Имир – насред необятната бездна Хинунгагап. Имир бил силен и жесток. Първите богове – братята Один, Вили и Ве въстанали срещу него и го убили. От тялото му сътворили Света.

Йотунхейм – боговете Один, Вили и Ве създали на изток от Митгард страната Йотунхейм. Дали я на великана Бергелмир и на неговите потомци – хримтурсите – жестоки и коварни като леда и пламъка, от който се появил Имир – дядото на Белгермир. (Виж и: “Хинунгагап”, “Нифелхейм”, “Муспелхейм”, “Имир”)

Мимир – страшен великан, който пази Извора на Мъдростта в Йотунхейм. Веднъж младият бог Один го помолил да пие вода от него.

– Нищо даром не се дава. Особено умът! В замяна какво ще получа? – запитал  великанът.

– Всичко, което пожелаеш. – отговорил Один. – За нищо не ми е жал, защото мъдростта е по-скъпа от всичко на света.

– Тогава… дай ми дясното си око!

– Съгласен съм. Умният с едно око вижда повече, отколкото глупавият с двете.

Така загубил Один окото си. Пил от Извора на Мъдростта – затова за него няма тайни нито в миналото, нито в настоящето, нито в бъдещето.

Към 04_39_б_Скандинавска митолагия – втора част