04_45_Отговори

 

Отговори на въпросите към “Оги и кълбовидните мълнии”

След всеки отговор е написана цифра – това са точките информация, които си заслужил, ако си отговорил правилно.

Според стария гарван най-силното заклинание е предпазливост и внимание. – 1

Най-важното нещо, което научи Ави е: “Водата и Огънят винаги ще бъдат заедно – ще се борят, ще се променят. Винаги заедно ще създават и пазят живота.” – 20

Оръжията на ХоГ и Ла Миа са:

Видео-клипът – 10

Рекламата – 20

Който загуби корените си, който продаде Родината си – немил-недраг ще се скита. Радост и покой никъде не ще намери.” – 20

Всеки от екипите има свой подход към добиването и използването на информацията:

Ози и Скалата – издирват, събират

Ох и Охи – съпоставят, тълкуват

Ори и Офи – чувстват, предчувстват

Оли и мама Йоли – прилагат използват

Ото и Ави – организират, действат

Ом и Опи – създават нови идеи

Иди на № 04_38. Виж, как вълшебният инфоглед отговаря на петия въпрос.