04_38_Инфоглед

 

 

 

Вълшебният инфоглед отговаря на петия въпрос от епизод № 04_43

След всеки отговор има цифра – това са точките, които си заслужил, ако си вписал тази информация в своя дневник на приключението.

Книжката може да се чете и без да изчисляваш завоюваните точки, но ако отговаряш на въпросите и изпълняваш поставените задачи, ще овладееш по-добре инструментите за мислене.  Те ще ти бъдат много необходими…

1. Скала и Ози винаги търсят фактите

Скалата разгада значението на имената и данните от визитката – така разобличи ХоГ и Ла Миа.  – 1

Скалата видя образите върху огледалното човече РаПър и ги съпостави със спомена на скалите за звездното небе от времето, когато е създадена Слънчевата система. – 10

Ози разузна намеренията на младите пъстърви и научи, защо са продали езерото си. – 1

Ози забеляза, че сферите:

Променят скоростта си. – 1

Могат да се движат срещу въздушните течения. – 1

Съществуват много по-дълго време от от обикновените кълбовидни мълнии. – 1

Сякаш търсят някого. – 1

2. Старият вълшебник Ох и гарванчето Охи съпоставят фактите и ги тълкуват – правят изводи:

Че Бялата и Черната сфера носят мощна магия. – 1

Че могъщ разум ги насочва. – 1

Че Бялата сфера търси Оги и трябва да я отведат при него. – 1

Че ХоГ и Ламята са искали с видео-клипа си да посеят ярост, злоба и жестокост. – 10

Че видео-клипът противоречи на всичко, което ценят приятелите на Оги:

Да си помагат. – 1

Да не се надсмиват над чуждото нещастие. – 1

Да не се бият. – 1

3. Ори и Офи разчитат на чувствата и предчувствията си.

Пророческият сън на Ори предсказа появата на тайнствените сфери. – 1

Маймунката Офи усеща, че силите на скакалеца привършват. Помага му – магията на ключето да не го завлече в езерото. – 1

По време на експеримента с ключето Ори разбира, че Ави е самотна и отчаяна. – 1

Офи възприема безкрайната, ледена безнадеждност на красивото, но страшно сияние, сред което би могла да попадне в плен Ави. – 1

Ори допуска, че Черната сфера дебне Бялата. – 1

Офи осъзнава, че Бялата сфера трябва да се срещне с Оги. – 1

Офи чувства омразата на Ламята и разбира, че Оги е в опасност. – 1

Офи се страхува, че алчността на младите пъстърви може да причини много беди на родния им край. – 9

4. Ори и мама Йоли са практични. Те първи откриват това, което може да бъде полезно, да помогне.

Оли прилага инструмента за мислене ОФ и търси умствените части на тайнственото ключе. – 1

Обичта на майка и дъщеря ги кара да рискуват живота си една за друга. Това дава възможност на горските обитатели да наблюдават сферите и да събират информация за тях. – 1

Мама Йоли мисли, че Черната сфера иска да отвлече Ави. – 1

Оли се тревожи за младите пъстърви, продали езерото си. Чуди се: “Къде ще отглеждат дечицата си?”. – 1

Мама Йоли знае, че :”Който загуби корените си, който продаде Родината си, немил-недраг ще се скита. Радост и покой никъде не ще намери.”. – 11

Мама Йоли предлага да използват Нетфоните, за да спасят младите пъстърви. Да обърнат оръжието на Ла Миа – рекламата – срещу нея. – 1

5. Ото и Ави обичат да организират, да експериментират, карат другите да действат и така добиват нужната информация.

Ото поема риска – позволява на ключето да го отвлече, за да разбере…Какво? …Ще научиш от “Оги и Сушата”. – 1

Ави рискува – участва в експеримента с ключето – помага на гарвана Ох да го заключи във вълшебната кутийка. Разбира, че ключето има страшна сила – може да омагьоса Водата – да я плени сред безнадеждното сияние на ледените върхове. – 1

Ави смело полита заедно с Черната сфера и стига до Извора на мъдростта. –

Ави разбира, че Водата и Огънят винаги ще бъдат заедно – ще се променят, ще се борят, ще създават и пазят Живота. – 10

Ави разбира, че е видяла създаването на Слънчевата система. – 3

6. Ом и Опи винаги търсят новото, неочакваното. Така успяват да достигнат до ценна информация и верни решения.

Мъдрото вековно дърво първо се запита, дали тайнствените сфери са природно явление или проява на Разум и Вълшебство. – 10

Ом знае, че там, където унищожават  дърветата, се възцаряват Жегата и Студът. – 3

Опи пръв осъзна опасността, която носи ключето на Ламята. – 1

Опи предлага да разделят Бялата и Черната сфера. – 2

 Максималният брой точки за информация, които би могъл да заслужиш в този епизод е 96, но ако си получил 12 – това е отличен резултат. Запиши постижението си в дневника на приключението.

Кажи: Кой, кога е необикновено гневен и жесток?…

 

Правилно:

Ози и Охи, когато се скарват и се сборичкват в малинака и къпинака.

Оли, когато се връща с ожулени колене и се скарва с мама Йоли.

Лесно бе да отговориш, защото това е налична, очевидна информация. Опитай се да я съпоставиш с още един факт: Нещо е скрито в пукнатината… Сети се, нали? Ключето, разбира се!

Съпоставяйки фактите, можем да допуснем, че при появяването на Ламята в образа на Ла Миа, се е задействала една от магиите на ключето, която събужда гняв и жестокост.

Такъв вид магическо въздействие има…? Видео-клипът на ХоГ! Правилно.

Това са два примера за скрита информация. Можеш да достигнеш до нея само ако размислиш.

Опитай се да отговориш сам на въпроса:

В първия епизод на тази игра, какво пося Ламята в сърцата на нашите герои? Сети ли се?

Страх и неверие към Оги.

Съмненията на Дъг – дали не е по-необходим на младите пъстърви.

Съмненията на Оги – дали има право да използва вълшебството – дар от  Лунния лъч.

А сега си задай един въпрос, присъщ на Опи и Ом:

Ами ако обърнем магията на Ламята срещу нея?

Какво ще стане ли? Ще разбереш от епизод № 04_32, 34, и 35.

Вече си ги прочел? Тогава потърси в другите игри епизоди, в които Оги-екипът успява да победи врага, принуждавайки го да изпита силата на собствените си оръжия. Надникни на № 04_46, ако искаш да научиш още нещо за тайното оръжие “И”.