04_22_Тайна

 

 

Свраката летя край езерото на младите пъстърви. Ослушва се, подскача насам-натам край Ла Миа. После намери Ози. Тихичко му каза нещо. Той се шмугна в храсталака.

“Брей, че трудно нещо било да се пази тайна!” – мислеше си Свраката, но успя да спази обещанието си – изчака Ози да се завърне.

– Джаф! Вярно е това, което си научила: Пъстървите са продали езерото си.

– Купили са си нетфони. Много важни са станали. – изкряка нетърпеливо Свраката. – Ще ходят на околосветско пътешествие. С много пари.

– Джаф, намерих визитната картичка на този, дето продава нетфони.

Скàлата прочете визитката и се засмя:

– “Холц” значи дървесина, “копф” – глава. Буквално преведено – “дървена глава”. На немски език “холцкопф” означава “дървен философ” –  човек, който много приказва, преструва се, че всичко знае.

– Чух го да казва: приятелите ми ме наричат ХоГ – от “ХолцГот”. – изкряка Свраката.

– “Гот” означава “господ”, “бог”.

– Ха, тоя да не се мисли за бог на дърветата? – възмути се Оли.

– Дървен господ за такива като него[1]! – ядоса се мама Йоли.

– “Професор от академия Вермикайо.” – прочете Скàлата и се разтресе от смях – На италиански думата “вермикайо” означава “гъмжило от червеи”. Този “професор” да не е червей?

– Джаф! Знаех си аз! Не му е чиста работата на това гърчаво същество. А и тая лъскава Ла Миа…

– Ла Миа ли каза? – подскочи Опи –  “И” плюс “А” става “Я”.

– Ламята е купила езерото на младите пъстърви?! – ужаси се Червеното омайниче Ори.

– Да. Джаф! Щяла да продава “жива вода”.

– Оги е в опасност!  Трябва да го предупредим! – Маймунката пъргаво се запромъква през храстите.

– Ох-и! Идвам и аз! – Гарванчето прелетя над пропастта, към непристъпните канари – там, където Офи не можеше да мине.

Ако те интересува, какво е казала Ламята на младите пъстърви, разпитай Свраката на № 04_23.

Ако вече си бил на № 04_27, прочети и № 04_24.

Ако не си чел № 04_27, върни се на № 04_03.

Ако идваш от № 04_28, продължи на № 04_32.


[1] “Дървен господ!” – народен израз, който означава, че някой заслужава да го напердашат.