04_16_Тор

 

 

Бързаш към Йотунхейм. Грабваш железния си чук Мьолнир.

Яхваш коня си. И…? Какво се случва, ще разбереш на № 04_20.

Мяташ се на желязната си колесница. И…? Се озоваваш на № 04_21.

Ако искаш първо да надникнеш в пещерата, иди на № 04_17 и пак се върни да избираш.