04_17_Ави

 

 

Убеден си, че сиянието около Ави е свързано с бялата и черната сфера. Решил си да рискуваш и да се превъплътиш в образа на Ави. Речено-сторено!

Летиш с шеметна скорост сред непрогледна тъмнина. Къде ли е попаднала Ави? Чувстваш тревогата ѝ, но още не си успял да се слееш с мислите ѝ .

Не разбираш: Какво става? Накъде летиш? Май си вътре в черната сфера. Страхът подличко се промъква в сърцето, в мислите ти: “Ами ако се блъсна в нещо? При тази скорост?!… В тая тъмнина… Пфу – и това ми било приключение!…”

Май си се провалил… Нищо не научи. Летиш все по-бързо и по-бързо. Започваш да се въртиш. Успяваш да осъзнаеш, че се движиш в посока – обратна на часовниковата стрелка.

Страхът се вкопчва в теб. Губиш контрол над умението си да се превъплъщаваш. Миг преди да се озовеш обратно в стаята си – пред недочетената книга – зърваш звездно небе.

Тържествуваш? Въпреки че страхът те победи?! Въпреки че не успя напълно да се превъплътиш в образа на Ави? Въпреки че нищо не научи?… Хм, нищо ли?… Звездното небе, което зърна ти беше познато? Виждал си такова разположение на звездите в книга по астрономия? Така е изглеждало звездното небе по времето, когато е сътворена Слънчевата система? Има такава хипотеза[1]?

О, чел си такива интересни неща?! Браво! Наученото може да ти помогне. Запиши го в дневника на приключението.

Ако си бил вече на № 04_13 – избирай отново на № 04_16.

Ако още не си прочел епизод № 04_13, не го пропускай!


[1] В речника към пълния текст на “Оги и кълбовидните мълнии” – в сайта:http://www.aedvil.eu

можеш да намериш значението на думата “хипотеза”.