04_44_Речник

 

 

Речник към “Оги и кълбовидните мълнии”

Азбучен указател , Бележки под линия, Библиография, Индекс, Инструменти за мислене, Показалец, Превъплътил си се, Препратка, Речник, Справочен апарат на книгата, Съдържание – виж в “Оги и Ламята”.

Видео-клип – Текст, образи, информация – обикновено записани в цифров вид, излъчвани по телевизията или интернет. Най често видео-клиповете се използват за реклама.

Европа – Красива девойка, в която се влюбил Зевс. Техните потомци населили континента, който носи нейното име. Има много книги, в които е преразказан митът за Европа. Най-интересните са включени в библиографията – виж № 04_49.

Зевс – върховният бог-гръмовержец в древногръцката митология.

Имиджмейкър – Човек, който се грижи за това – все повече и повече хора да харесват даден човек или фирма. Създава им нов, по-привлекателен образ.

Информацията е това, което възприемаш – виждаш, чуваш, усещаш, това, което осмисляш и разбираш. Тя ти помага да вземаш верни решения, да действаш, да постъпваш правилно.

Кълбовидна мълния – виж № 04_37.

Перун – Бог на славяните. Повелител на гръмотевиците и светкавиците.

Пиар – човек, който служи на фирма или видна личност – осъществява връзките ѝ с обществеността.

Пророчица – жена, която предсказва бъдещето. В древността хората вярвали на предсказанията. Владетелите се съветвали с прочути пророчици.

Реклама – Начин за представяне на стоки, фирми и личности. Рекламата им помага да стават все по-известни и да печелят от това.

Речник – Обяснява непознати думи, подредени по азбучен ред.

Рушвет – тази дума е турска. Означава “подкуп”. Пари, които някой получава незаконно – за да направи нещо, което и без това е длъжен да стори, защото е част от служебните му задължения.

Сфера – тяло, чиято повърхност се намира на еднакво разстояние от центъра му. Например, топката е сфера.

Тайно оръжие – виж № 04_36.

Тангра е върховният прабългарски бог.

Хала – Носи черни градоносни облаци. Води опустошителни дъждове, ветрове, вихрушки или причинява страшна суша. Краде урожая. Образът на Халата се среща в българската и славянската митология. Виж и фолклорната енциклопедия към “Оги и Халата”.

Хипотеза – Опит за научно обяснение на природно явление. Ако една хипотеза бъде доказана с факти и експерименти, тя се превръща в научна теория.

Към индекс 04_”Оги и кълбовидните мълнии”