04_37_Кълбовидна мълния

 

 

 Кога се появява? – При буря, облачно време и силен вятър. Често се образува редом с обикновените мълнии. Изскача от проводници с високо напрежение. Спуска се от облаците. Рядко се появява неочаквано във въздуха или “излиза” от някой стълб, дърво или друг предмет.

 Размер – от сантиметър до метър в диаметър.

Форма – сферична, диско-образна или крушовидна.

Цвят – бял, жълт, зелен. Често светлинното им излъчване е петнисто.

Мощността на излъчването – е около 100 вата, тоест, свети като силна електрическа крушка.

Как се движи? – Обикновено със скорост от половин, до един метър в секунда.

Колко живее? – От десет секунди, до една минута.

Температура – външната ѝ повърхност вероятно е с температура близка до тази на въздуха, защото няма данни той да е по-топъл край нея. Вътрешната ѝ температура може би е над 300 градуса по Целзий[1].

Как въздейства върху хората? – Според оцелелите очевидци причинява страх, главоболие, халюцинации. Спира телевизионното излъчване. И радиопредаванията. Трансформаторите изгарят.

Как изчезва? – Малките кълбовидни мълнии обикновено изгарят или угасват, а големите се разпадат.

 Каква енергия може да отдели? – Учените сравняват енергията отделена при взрив на 25 сантиметрова кълбовидна мълния с тази на мощна бомба.

Как да се предпазя от кълбовидна мълния? – Не се движи! Не размахвай ръце! Наблюдавай внимателно! Приближи ли се много – издишай въздух срещу нея.

Какво е кълбовидната мълния? – Все още няма експериментално доказана и общопризната хипотеза[2]. Някои учени смятат, че кълбовидната мълния е изградена от силно нагорещени газове, придържани от много здрава и гъвкава обвивка, която запазва топлината. По различни начини се опитват да обяснят, как възникват кълбовидните мълнии и какво се случва вътре в тях, докато се движат, разпадат или взривяват.

Общото за всички хипотези е, че образуването на кълбовидните мълнии се свързва с електричеството в атмосферата.

Иди на № 04_12 или се върни на епизода, от който идваш.

 Към индекс 04_”Оги и кълбовидните мълнии”.


[1] Това е един от начините за измерване на температурата. Обикновено термометрите в Европа са по тази скала. Наречена е на името на нейния откривател. Ако искаш да научиш повече – напиши в някоя търсачка в Интернет търсещите думи “Целзий – измерване на температура”.

[2] В речника към тази игра е обяснено значението на думата “хипотеза”.