04_49_Библиография

 

 

Библиография към “Оги и кълбовидните мълнии”

 

ЙОРДАНОВА, Лозинка. Българска народна митология разказана за деца. – София : ИК “ЕМАС”, 2000,  – 256 с.

Тангра – с. 215.

КУН, Николай. Старогръцки легенди и митове. – София : ПАН, 2005, – 270 с.

ЛЕГЕНДИ и митове. Събрани и преразказани за деца от Пламен Тотев и Светлана Янчева. – София : ИК “Персей”, 2008, – 256 с.

Зевс – с. 8-11.

Олимп – с.12.

Открадването на Европа – с. 48-49.

Имир – леденият великан – с.141.

Български и славянски легенди и митове с. 169-184.

ОГНЯНОВА, Елена. Традиционни празници в България. – София : ИК КОРАЛОВ И СИЕ, 2002, – 224 с.

Гергьовден – с. 49- 50.

РАГАШ, Клод-Катрин и Марсел Лаверде. Сътворението на света. – София : Издателство ХЕМУС – АШЕТ ЖЬОНЕС, 1994, – 48 с.

Имир – леденият великан – с. 2-3.

СКАНДИНАВСКА митология. – София : Литера Прима, 1995, – 122 с.

СТАРЕВА, Лилия и др. Детска фолклорна енциклопедия. : Т. 1. – София : Издателство “Листа”, 1996, -144 с.

Гръмотевица и светкавица – с. 65-69

Към индекса 04_”Оги и кълбовидните мълнии”