04_36_Информация

 

 

 Е, най-сетне! Вече си мислех, че си забравил за тайното оръжие.

Много е важно за си информиран! За какво ли? За всичко!  Какво? Кога? Къде се случва? Кой? Кого? Защо? Как иска да промени или да подчини?

Ето, видя ли! Вече потъваш в море от въпроси. Внимавай да не се удавиш!… Кой е най-важният въпрос? Прецени, дали отговорът му ще ти помогне. Казват ли ти истината? Точна ли е информацията? И все пак, какво е информацията?

 

Информацията е това, което възприемаш – виждаш, чуваш, усещаш, това, което осмисляш и разбираш. Тя ти помага да вземаш верни решения, да действаш, да постъпваш правилно.

 

Първо реши: Каква информация ми е нужна? Какво трябва да знам, за да спася приятелите си и да победя врага?

После се огледай. Припомни си това, което вече си прочел. Подреди наличната информация – това с което разполагаш.

Прецени, какво още ти е нужно. Каква информация трябва да си набавиш?

Липсващата информация може да откриеш по различен начин: Като почувстваш, вкусиш, докоснеш, помиришеш – с една дума, като използваш всичките си сетива, за да възприемеш повече факти.

 

Кои са сетивата ти?

Зрение – дава ти образите и  цветовете, които виждаш.

Слух – звуците, които чуваш.

Обоняние – миризмите, които усещаш.

Вкус – пази те, да не изядеш нещо, което ще ти навреди: горчиво ли е, люто ли е – внимавай! Солено, сладко – става ли за похапване?

Осезание е това, което чувстваш, докосвайки предметите: температура, форма, материал, от който са направени.

Освен нашите пет сетива, героите от Оги-екипа имат и други. Кои? Припомни си епизодите, които си прочел и сам ще стигнеш до отговора на този въпрос. Сам ще издириш тази скрита информация.

Някои от сетивата на животните, например, са много по-силни от човешките: Соколите и орлите летят много високо, но пак виждат тичащия из полето заек. Затова казваме “орлов поглед”.

Много преди да се заоблачи мравките усещат, че ще вали. Всички животни стават неспокойни преди земетресение. Колко ли още бихме могли да научим за сетивата на животните и за тайните на растенията?! Скалите също крият безценна информация.

 

Щом определиш: Какво искаш да научиш?

Идва ред да решиш: Къде да търсиш необходимата информация?

Как да се сдобиеш с нея?  – Да наблюдаваш? Да купиш информацията, която ти трябва? Да я откраднеш? Да използваш справочните издания – речници, енциклопедии? Или търсачки в Интернет? Да попиташ приятелите си? Да експериментираш? Да предизвикаш някого да действа и така да научиш това, което искаш да знаеш? Да я получиш с вълшебство?

Когато искаш да се сдобиеш с информация, трябва да се съобразяваш със света, в който се намираш в момента:

Пророчици, орисници, норни предсказват бъдещето на боговете и героите от митологията.

Вълшебници, магьосници от приказките гадаят и с помощта на кристално кълбо научават, какво замислят враговете им.

Хората в реалния свят най-често изследват, експериментират, съпоставят фактите и правят изводи въз основа на тях.

Как ще търсиш информация – ти решаваш.

Но първо виж, какво е написано за кълбовидните мълнии – епизод № 04_37.

После прочети епизод № 04_12 и запиши в дневника на приключението, какво си научил за Бялата и Черната сфера. От който и епизод да идваш, вече осъзнаваш, че те не са обикновени кълбовидни мълнии. Запиши в дневника на приключението, по какво се отличават от тях. После се върни там, откъдето си прекъснал четенето, за да се въоръжиш с новото тайно оръжие.

 Към индекс 04_”Оги и кълбовидните мълнии”.