04_13_Да ги разделим!

 


– Търсят Оги – прошепна Омайничето – Черната май дебне Бялата.

– Страхувам се… Колкото повече обикалят наоколо, толкова по-опасно става. – въздъхна Оли.

– Бялата трябва да се срещне с Оги. –  Маймунката Офи тръгна срещу неканените гостенки, но Ори я спря.

– Джаф! Ами Черната? 

– Да ги разделим! – Опи подскочи и се приземи върху гърба на Ози.

– Черната ме тегли към себе си. Привлича ме. – Ави полетя след нея, но в последния миг успя да се вкопчи в ухото на кученцето.

– Ох-и! Мощна магия.

– Скрийте се! – гракна Старият вълшебник и полетя между двете сфери[1].

Доближи се до Бялата и… хоп! Превърна се в белобрад старец с островърха шапка със звезди по нея. Размаха вълшебната си пръчица. Бялата сфера проблесна и изчезна зад хълма. Черната се завъртя шеметно около него. Вълшебникът започна да се смалява, смалява… Превърна се отново на гарван. Падна безсилен на земята.

– Джаф! Черна-неверна! Страхопъзла! Старци ще събаря… Що не дойдеш с мен да се пребориш?! Острите ми зъби да опиташ!

Кученцето подмамваше черната сфера към пещерата.

Щом я поде силното въздушно течение, Ози отскочи и заедно с Офи затиснаха отвора с голям камък.

– Ави! Изчезна. И Опи го няма. – изплака Червеното омайниче.

– Тук съм, Ори.

 Скакалецът се измъкна от пукнатината пред Скалàта.

– Когато вятърът пое Черната сфера, нещо ме запрати в пукнатината. Причерня ми пред очите. После се ударих и видях звезди посред бял ден…

– Ох-и! Изплашил си се.

– Всички се страхуваме, но трябва да спасим Ави… – Малката круша тръгна към пещерата.

– Чакай, Оли! Ави не е в пещерата. – обади се Скалата. – За да я открием, първо трябва да помислим. Кажете, какво научихме за двете сфери?

– Джаф! Приличат на кълбовидни мълнии, но живеят много по-дълго. Променят скоростта си. Преодоляват въздушните течения.

– Ох-и! Магия! Носят бяла и черна магия!

– Ози се опита да надхитри Черната сфера и да я затвори в пещерата, но май тя точно това е искала…

Мама Йоли погали Оли. Искаше ѝ се да я притисне до себе си и никога, никога повече да не позволи на своето храбро момиче да рискува…

– Успяха да отвлекат Ави. – проплака Ори.

– Джаф! Никой не е отвличал Ави. Тя сама скочи. Не можах да я спра… Каза, че докато не ги предизвикаме, нищо няма да научим…

– Да ги предизвика? Че това да не са живи същества?! – ядосано избоботи Ото.

Пороят се появи както винаги изневиделица.

– Дори да не са, разум ги насочва. Джаф!

– Ох-и! И то могъщ! Владее и бялата и черната магия…

– Съмнявам се, че един и същ разум насочва и двете… – замисли се Старият вълшебник.

Скалата погледна въпросително Ом, но Вековната мура мълчеше.

 

 

Ако се досещаш, къде е Ави, побързай да пристигнеш навреме! Прочети епизод № 04_16.

Ако смяташ, че първо трябва да разкажете на Оги за неканените гостенки – иди на № 04_19.

Ако чувстваш, че незабавно трябва да полетиш над хълма, да откриеш бялата сфера и да я отведеш при Оги, кацай на № 04_18.

 

 


[1] Сфера – това е терминът, с който учените назовават кълбото. Топката ти също има кълбовидна или сферична форма.