07_00_Съдържание

 

Оги – Огненото драконче

© Автор на текста: Маргарита Йорданова Дюлгерова

© Художник: Невена Колева Колева

 07_00_Оги и Ген_Съдържание

 

Предговор; Оръжия – виж “Оги и Ламята”

                                                        Епизод №

“Оги и Ген”

от 07_01 до 07_29

Тайно оръжие

07_01, 12, 14, 25

Максимален брой точки

07_27

Фолклорна енциклопедия: Хàла

07_28

Схема на играта “Оги и Ген”

07_29

Речник

07_30

Азбучен указател

07_31

Дневник на приключението 

07_32

Оръжия – виж и “Оги и Ламята”  

07_33, 07_01

Библиография

07_34

Прочете ли?  

07_35

Отговори на въпросите към “Оги и Хàлата” 

07_36

Ако си чел “Оги и Хàлата” отговори на въпросите:

Как Хàлата разкри истинските намерения на Ламята?

Какво иска Ламята от Хàлата?

Кого иска да унищожи Ламята, за да не може да помогне на Огненото драконче?

Запиши отговорите си в Дневника на приключението.

Към индекса за бърз достъп до епизодите на “Оги и Ген”.