07_36_Отговори

 

Отговори на въпросите към “Оги и Хàлата”:

Танцът на Питанка разкри истинските намерения на Ламята.

Ламята иска Хàлата да разболее птиците.

Ламята се надява болестта да унищожи семейството на Картàла и Стария Гарван – вълшебник.

За всеки верен отговор заслужи по 20 точки внимание. Запиши ги в дневника на приключението.

Към индекса за бърз достъп до епизодите на “Оги и Лим По”.

Към индекса на “Оги – Огненото драконче“.