07_28_Фолклорна

 

Из “Фолклорната енциклопедия”

Хàла

1. Как изглежда? – Бик с огромни рога, Черен облак, Тъмна мъгла, Змиеподобно чудовище с 6 крила и 12 опашки.

2. Къде живее? – Живее в планински дерета и пещери.

3. Защо точно там? – Защото пази ветровете, облаците и дъждовете.

4. Как се появява на този свят? – Змеят след дълги години става Хàла.

5. Според фолклора, какво прави? – Може да заключи дъжда, да причини страшна суша.

6. С какво се храни? – Яде черен, зелен и бял хляб… Обича да се хвали:

“Заран, кога орачите разорат и засеят нивите, спусна се като тъмна мъгла и смета всичкото жито, дето са го сели. В него има земя – затова този хляб е черен.

Раззеленят ли се житата, аз съм градушката – меся зеления хляб…

Но най-обичам белия. Кога жънат, спускам се като черен облак. Размахвам дванайсетте си опашки – дъжд пороен рукне от тях, повлече узрялото жито…”

7. Кой може да я победи? – Змеят и Орелът, който води облаците влизат в люта битка с Хàлата. Тя пуска дим, от който се образуват облаците, зад които напразно се опитва да се скрие. От битката хвърчат светкавиците, а камъните, които хвърля змеят са гръмотевиците.

8. Може ли да бъде добра? – Фолклὸрът[1] не дава отговор на този въпрос…


[1] Виж значението на тази дума в речника.