Отговори – “Живото вълшебство”

Към звукозаписа на отговорите.

ЖИВОТО ВЪЛШЕБСТВО

Текст: Маргарита Йорданова Дюлгерова

ОТГОВОРИ НА ВЪПРОСИТЕ ОТ ТРЕТАТА ИГРА В ПОМАГАЛОТО “ЖИВОТО ВЪЛШЕБСТВО”

1. От речника в края на книжката се разбира, че в Русенския край не виреят белият имел, пролетното ботурче и розовият самовилски божур. Според правилата на третата игра, те не могат да бъдат герои на приказката.

bial-imel

2. Белият имел е полупаразит – той използва соковете на дървото, върху което се е заселил, но не го унищожава.

3. Птиците дебнат ларвите на щръклиците, когато се подадат от кожата на животното – опитват се да ги изкълват. Едва след няколко месеца, когато ларвите изскочат, превърнат се в какавиди и паднат на земята, птиците могат да ги унищожат.

4. Преди да зададе четвъртия въпрос, педагогът трябва да уточни, как децата си представят мухите по време на сражението – преди да ги нагълта бързолетът. Летящи или накацали – това определя , дали вярно ще отговорят на четвъртия въпрос. Авторите на книгата “Врабчо, глава на семейство” обясняват на страница 23, че бързолетът вижда добре само движещи се във въздуха насекоми. Павел описва сражението, без да посочи летят ли мухите. Той само казва, че те се радват на горските страдания. С този въпрос ще проверим вниманието на малките читатели и това, дали са се заинтересували от допълнителната литература, която им е препоръчана в края на книжката.

 

Сладкодумко” |

“Живото вълшебство” | първа | втора | трета | четвърта глава
речник | литература |

Ами ако…” | “Ябълка златна” | Звучаща изложба |

|